Seaolann Uachtarán Shinn Féin Togra Comhairliúcháin na gComhairleoirí

Inniu sheol Mary Lou McDonald togra uallmhianach chun dul i gcomhairle leis an 250 Comhaileoir de chuid Shinn Féin ar fud an oileáin maidir le saincheisteanna a bhaineann le forbairt polaitíochta agus eagraíochta roimh thoghcháin áitiúla 2019.

Dúirt uachtarán Shinn Féin:

“Le deich mbliana anuas tháinig fás tapa ar Shinn Féin ar fud an oileáin ag an leibhéal náisiúnta agus áitiúil. Leis an bhfás seo tagann deiseanna agus dúshláin araon chun cinn.

“Nuair a toghadh mé mar Uachtarán Shinn Féin ghabh mé orm féin an páirtí a fhású agus a nua-aoisiú agus chun modhanna is struchtúir an pháirtí a leasú.

“Leis an togra seo cuirtear ár gComhairleoirí i lár an aonaigh maidir leis na spriocanna polaitíochta agus eagraíochta athnuaite a bhaint amach, faoi mar a aontaíodh ag Ard Fheis Speisialta na míosa seo caite.

“Rachfar i mbun comhairle domhain le Comhairleoirí Shinn Féin á mhaoirsiú ag m’oifig féin maidir le cumarsáid, oiliúint ghairmiúil agus leasa agus struchtúir eagraíochta feabhsaithe.

“Ina theannta seo pléifimid tionchar Struchtúir Comhairlí leasaithe sa tuaisceart agus nascanna idir Comhairlí trasteorann.

“Is éard a thiocfaidh as an togra ná tuairisc a leagfaidh amach moltaí tábhachtaroimh thoghcháin áitiúla 2019 le cinntiú go bhfuil an páirtí sách réidh ó thaobh na polaitíochta is na heagraíochta de le haghaidh na céad tréimse fáis eile.”